zoradiť podľa: smerom:
LifePoint elektródy pre dieťa
LifePoint elektródy pre dieťa
110,00 €
ks
LifePoint elektródy pre dospelého
LifePoint elektródy pre dospelého
110,00 €
ks
PRIMEDIC HeartSave AED-M - asistencia v SK jazyku
PRIMEDIC HeartSave AED-M - asistencia v SK jazyku

Prístroj je modifi káciou defi brilátora PRIMEDIC HeartSave AED vybavený grafi ckým LCD displejom s vysokým rozlíšením (320x240) rozmeru 95x72 mm s rýchlosťou zobrazenia 25 mm/sekunda.

 

Na monitore, vďaka vysokému kontrastu aj v slabom osvetlení dobre čitateľné, sú zobrazené EGK krivky, počet elektrošokov, hodnoty pulzu, celkový čas oživovania a celý rad ďalších informácií. Váha: cca 2 kg (bez batérií).


2.640,00 €
ks

balík od 4,00 € 

dobierka +1 €